Kontaktujte Nás

(+420) 739 070 761

Náš Email

Naše Adresa

V Zahradách 246/11,
708 00 Ostrava-Poruba

Vyhledání pramene

rekognoskace terénu

Projektovou dokumentaci

v souladu s Českou legislativou

Hydrogeologický průzkum

vyhledávání a ochrana vodních zdrojů

Čerpací zkoušky

vydatnosti vodního zdroje

Čištění vrtané studny

komplexní regenerace vodního zdroje

Vlastní vrtaná studna

Vyhledávání vhodných míst pro umístění nové studny

Vrtání studny

Prováděno hydrogeologem a „proutkařem“. Na takto stanovená místa je dána garance vydatnosti. Součástí je stanovení vhodné technologie vrtání dle geologického podloží.

Proutkařství

Člověk, který se hledání vody dlouhodobě věnuje, je z vlastní zkušenosti dobře obeznámen s hydrologickými poměry v krajině, dokáže se orientovat podle terénu nebo druhu vegetace. Díky tomu odhadne, kde se má vrtat, aby se narazilo na zdroj vody. Reakce proutkařů jsou tedy zpravidla podvědomé. „Tušení nebo jistota, že v určitém místě se voda vyskytuje, vyvolá podvědomě drobný, tzv. ideomotorický pohyb ruky, který stačí k tomu, aby uvolnil potenciální energii napjatého proutku, drženého v labilní poloze.

působíme na trhu od roku 2005

Zavolejte si o cenovou nabídku

(+420) 739 070 761

vyžádejte si nezávaznou nabídku