vrtání studen

Společnost GEO TRADE SILESIA s.r.o. realizuje veškeré práce spojené s budováním a údržbou
studní pro individuální a průmyslové zásobování vodou.

Vyhledávání vhodných míst pro umístění nové studny je prováděno hydrogeologem a „proutkařem“. Na takto stanovená místa je dána garance vydatnosti (min. 1 m³/den). Součástí je stanovení vhodné technologie vrtání dle geologického podloží.

Dvě možnosti realizace vrtané studny

Důvod pro realizaci vrtané studny
 • nezávislý zdroj základní suroviny
 • trvalý přítok i v době minimálních srážek
 • vydatnost zdroje u vrtané studny je řádově vyšší než u studny kopané
 • oproti kopání rychlé provedení
 • minimální poškození terénu při vjezdu techniky (je možný i průjezd přes okrasné trávníky
 • jednoduchá instalace čerpadel
 • podstatně vyšší pravděpodobnost kvalitní vody
 • vlastní zdroj vody na chatě, chalupě, zahradě ale i v případě rodinného domu nebo firmy
 • na rozdíl od např. kopané studny je nižší ohrožení výkyvy atmosférickými srážkami
 • máte větší šanci na vyšší kvalitu vody
 • jistá finanční návratnost

šachtice

šachtici, též zhlavím vrtané studny, se ve většině případů myslí plastová nádoba pravidelného tvaru, která je uložena pod úrovní terénu a zároveň umožňuje člověku přístup a manipulaci se zařízením v této plastové nádobě. Tato šachtice slouží jako ochrana před znečišťováním samotného vrtu a vody v něm a hlavně jako prostor, ve kterém je umístěno veškeré technické zařízení sloužící k čerpání vody z vrtu a dopravy této vody např. do stávajícího domovního vodovodního systému, přilehlé retenční nádrže, nebo prostě jen dopravy vody k zahradnímu užívání.

regenerace studny

Společnost GEO TRADE SILESIA s.r.o. patří mezi poskytovatele komplexní a účinné regenerace vašeho vodního zdroje.
studny vrtané
 • dtěžení kalu
 • airliftování trubního vystrojení a regenerace perforované trubní častí
 • dezinfekce
 • čištění zapískovaných čerpadel a vytěžení zapískovaných vrtů