vrtání studní

Společnost GEO TRADE SILESIA s.r.o. realizuje veškeré práce spojené s budováním a údržbou
vrtaných studní pro individuální a průmyslové zásobování vodou.

Pro vlastní realizaci vypracováváme projekt průzkumných prací k získání souhlasu od příslušného Vodoprávního úřadu. Máme osvědčení projektovat a realizovat i vrty hlubší než 30m vydané obvodním báňským úřadem.

Díky gumovým pásům a nízké hmotnosti vrtné soupravy je možný průjezd přes zámkovou dlažbu. Je možné vrtat i ve svahu i v kopaných studních. Vrtací techniku převážíme osobními terénními automobily na přívěsných vozících.

Při realizaci standardně provádíme odtěsnění přípovrchových zvodní kvalitním bentonitem. Vrt vystrojujeme PVC-U trubkami, které mají atest na pitnou vodu. Mezikruží vrtu vyplňujeme kvalitním štěrkem – kačírkem frakce 4/8.

Vrtné práce trvají většinou 2-3 dny a po nich následuje vyčištění vrtu a čerpací a stoupací zkouška. V průběhu vrtání a čerpání vody sledujeme hladinu vody v okolních dotčených studních. Práce řídí geolog a hydrogeolog s odbornou způsobilostí. Vyhodnocení prací je součástí projektové dokumentace pro stavební povolení a nakládání s podzemními vodami.

Důvod pro realizaci vrtané studny
 • trvalý přítok i v době minimálních srážek
 • nezávislý zdroj základní suroviny
 • vydatnost zdroje u vrtané studny je řádově vyšší než u studny kopané
 • oproti kopání rychlé provedení
 • minimální poškození terénu při vjezdu techniky (je možný i průjezd přes okrasné trávníky)
 • jednoduchá instalace čerpadel
 • podstatně vyšší pravděpodobnost kvalitní vody
 • vlastní zdroj vody na chatě, chalupě, zahradě ale i v případě rodinného domu nebo firmy
 • jistá finanční návratnost
 • zabírá menší plochu než kopaná studna
 • možnost dosažení větších hloubek

vyhledání vody

Vyhledání a vytýčení nejvhodnějšího místa pro vrtanou studnu provádí Ing.Rudolf Švidernoch, který je geolog a zároveň provádí telestezické měření. Má 28 let praxe v oboru. Po vytýčení Vám pošleme finanční rozpočet na realizaci díla.

šachtice

Šachticí, též zhlavím vrtané studny, se ve většině případů myslí plastová nádoba pravidelného tvaru, která je uložena pod úrovní terénu a zároveň umožňuje člověku přístup a manipulaci se zařízením v této plastové nádobě. Tato šachtice slouží jako ochrana před znečišťováním samotného vrtu a vody v něm a hlavně jako prostor, ve kterém může být umístěno veškeré technické zařízení sloužící k čerpání vody z vrtu a dopravy této vody např. do stávajícího domovního vodovodního systému, přilehlé retenční nádrže, nebo prostě jen dopravy vody k zahradnímu užívání.

Plastovou šachtici s vybavením je možno shlédnout v sídle společnosti v Ostravě – Porubě.

regenerace studny

Čištění vrtané studny by se mělo provádět pravidelně. Interval čištění se stanovuje dle znečištění perforace vrtu a kalníku. Čištění provádíme airliftem a čerpáním kalu v kalníku. Podobným způsobem se těží i zapískované vrty. Po vyčištění aplikujeme dezinfekci.